Продължете към съдържанието

Приложението на смарт часовник, смартфон, таблет и други технологии в туризма?

смарт часовници в туризма

Смарт часовниците са сред новите технологични иновации, които изместиха смартфоните от фокуса ни на внимание. Някога в миналото книгите бяха извор на познание и прозорец към света. В ерата на интернет – настолните компютри взеха превес, но бяха изместени от преносимите лаптопи.

С усъвършенстване на технологиите – смартфоните събираха цял един свят в дланта Ви, а сега технологичните иновации позволяват още по-голяма миниатюризация, за да разполагате с всичко на своята китка и пак от там – да имате достъп до нужната Ви информация където и да сте.

Появата на носимите устройства измести интернет от конвенционалното киберпространство към превръщането му в носимо върху тялото. Тази нова промяна в парадигмата предизвика множество спекулации относно нейното въздействие върху туристическата индустрия.

Предвижда се достъпът до преносими мрежи драстично да оптимизира начина, по който туристите се свързват със заинтересованите страни и аобикалящата ги среда. Въпреки че е сравнително нова, се предвижда носимите технологични устройства да имат значителен ефект върху взаимодействието между хората.

Въпреки това изследванията, описващи приложението на носимите устройства в туризма е сравнително недостатъчно в академичната литература. В настоящата статия се разглежда използването на носими устройства в туризма.

Целта на есето е да допринесе към литературата за носимите устройства и туризма. То също така има за цел да даде представа на влиянието на носимите устройства върху поведението на туристите. Статията прави преглед на носимите устройства функционалности и представя информация за случаи на използване в контекста на туризма.

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) оказват съществено влияние върху туристическата индустрия, и продължават да служат като основен двигател на иновациите в туризма. В литературата се срещат доказателства, че информационните технологии са променили драстично начина, по който се разработват, представят и предлагат туристическите продукти.

Технологичното влияние в туристическата индустрия не се отразява само на доставчиците, но и на потребителите. Централно място в цялата дисциплина на внедряването на ИКТ в туризма заема фактът, че подпомагането на ИКТ е свързано именно с промени в поведението на туристите.

Очевидно е, че големият успех на ИКТ оказва влияние върху отношението на туристите към мобилните приложения, като по този начин се увеличава преживяването на потребителите. Всъщност, широкият обхват на участието на ИКТ в туризма е предизвикал значителни дискусии сред учените.

И се смята, че трансформацията на най-добрите оперативни и стратегически практики в туристическата индустрия възниква в резултат на интернет (Buhalis & Law, 2008). Със сигурност това е така, защото интернет улеснява достъпа до информация до всяко кътче на земното кълбо.

Неизбежно е да се признае, че прилагането на ИКТ в туризма е важна компонент във веригата за доставки.Доказателствата сочат, че ИКТ създават по-голяма достъпност и удоволствие както за жителите, така и за туристите чрез интерактивни услуги и взаимосвързаност.

Друго мнение е, че живеем в „интелигентен свят“, в който пейзажът му работи в постоянен процес на еволюция и става все по-приятелски настроен благодарение на бързия напредък на ИКТ. Безспорно използването на ИКТ осигурява по-ясни решения, които служат за намаляване на разходите на време и пари, а от друга страна предизвикват нови.

Смарт технологиите в туризма

Светът продължава да се дигитализира с помощта на многобройни форми на ИКТ, които се развиват ежедневно на база. Тези ИКТ разполагат с мощни операционни системи като iOS5, Android и много други, които са стандартни характеристики на съвременните мобилни телефони. Всъщност, с достъпа до мобилни уебсайтове или „приложения“, множество нови обстоятелства.

Така например безжичните и мобилните технологии имат голям влияние върху поведението на туристите през последните години. Тези технологии позволяват на туристите да извършват мобилни социални уеб
дейности, като по този начин създават нов начин на живот

Напоследък в дискурса на академичните среди и в туристическата индустрия се появява мнението, че технологиите са стават все по-интелигентни и се превръщат в носими устройства. Въпреки че са сравнително нови, носимите технологични устройства се предвижда да имат значителен ефект върху взаимодействието на хората със заобикалящата ги среда и драстично да трансформират поведението на туристите поради възприетите нови начини на взаимодействие с тези технологии

Въпреки това изследванията, описващи приложението на носими устройства в туризма е сравнително недостатъчно в академичната литература. По този начин настоящата статия представя една вълнуваща възможност за разширяване изследванията върху прилагането на носими устройства в туризма.

В есето първо се представят обосновката и концептуалната основа, а след това се преминава към обсъждане на концепцията за интелигентните технологии и тяхното въздействие върху туризма. Освен това в статията се прави оценка на носимите устройства и тяхната функционалност и представя Метрикс на възможното приложение в туризма. Накрая статията подчертава избрани случаи на използване и се обсъждат последиците и предложенията за по-нататъшни изследвания.

Обосновка и концептуална основа за използването на таблети, смарт часовници и смартфони в туризма

Предишни изследователи са установили, че преносимите технологични устройства като преносими компютри, таблети и смартфони, играят значителна роля в преживяванията на туристите. Това е мислимо, тъй като понастоящем личните технологиите са свързани с ежедневието на човека (Gretzel & Tazim, 2009).

Въпреки това в настоящия момент, туристическата индустрия е изправена пред редица нови предизвикателства, произтичащи от промените в нагласите на потребителите и средата, която се влияе от тези нови технологии.

В допълнение към това, че тези технологични устройства стават все по-малки по размер и форма, съществуват и дизайни като носими устройства. Всъщност устройствата са достъпни онлайн в интернет и са все по-свързани помежду си.

Това несъмнено поражда все по-голяма загриженост, че новите технологии имат потенциал да променят драстично поведението на туристите поради възприетите нови начини на взаимодействие с технологиите.
Настоящото есе обаче е поставено в контекста на носимите устройства.

Статията има за цел да проучи приложението на носими устройства в туризма. Проучването има за цел да разбере как носимите устройства могат да променят туристическите поведението на туристите. То също така се стреми да концептуализира рамка за използване на носимите технологии като интелигентни технологии.

Независимо от това, в проучването на Tussyadiah (2014a) се стига до заключението, че различните характеристики и функционалности на носимите технологии предизвикват преминаване от туристи към изследователи, експлозия на визуални разкази за пътувания от първо лице и повече социални пътувания, подкрепени от свързаност в реално време.

Това дава основната обосновка на настоящото проучване да да се развие теоретичната рамка на използването на носими устройства за цели, свързани с туризма. В този смисъл е разработена концептуална рамка, илюстрирана на фигура 1, за да се изследва това зараждащо се явление.

Изграждане на въз основа на тази обосновка, настоящото изследване има за цел да допринесе към литературата за носимите устройства и туризма. Директно от своето мобилно устройство – телефон, таблет или смарт часовник можете да следите и за това колко чист е въздуха в момента.

Google Glass разполага с няколко различни приложения, които имат различни методи за въвеждане, като например гласови команди, тъчпад, правене на снимки и запис на видеоклипове. Идеята е, че Google Glass помага на хората да се докоснат до технологиите, без те да се намесват в любимите им дейности.

Очилата предоставят възможност за заснемане на екстремни моменти от приключенията, които обикновено не биха били лесни за да бъдат заснети с помощта на различни устройства като фотоапарати или смартфони.

Освен това Google Glass дава на потребителите възможност да публикуват актуализации на статуса, да споделят изображения, видеоклипове в социалните медии като Google Plus, Facebook, и Twitter. Със сигурност потребителите на очила получават навременни известия и директни съобщения.

Счита се, че това е от значение за разпространението на полезна информация за потребителите относно заобикалящата ги среда. Тази функционалност на Google Glass обаче е тясно свързана с услугите, базирани на местоположението.

Носимите технологии, които в момента са на преден план в съзнанието на повечето потребители, са умните часовници. Технологията се справи добре с подчертаването на потенциала на носимите електронни устройства, откакто беше пусната на пазара на 7 ноември 2014 г.

Приложение на таблети, смарт часовници и смартфони в туризма

Носимите технологии са една от популярните нови тенденции на изложенията за потребителска електроника през 2014 г. Въпреки че се твърди, че носимите технологии не са съвсем нова технология, трябва да се отбележи, че че се насочваме към постсмартфонната ера, в която личните технологични устройства се трансформират в носими устройства.

По този начин носимите технологии се разглеждат като важни тайни оръжия при експлоатацията на
смартфоните. Тези технологии добавят някои функции за създаване на иновативни и разнообразни услуги или стоки за предлагане на хората на по-добро качество на живот.

Както и при други технологии, които са се появили в миналото, изпитанието на възможното приложение на носими устройства в туризма е очевидно докладван. Матрицата, илюстрирана в Таблица 1, прави преглед на възможните приложения на носимите устройства в контекста на туризма.

Появата на технологични устройства – таблети, смарт часовници и смартфони в туризма

Тъй като изискванията на потребителите в момента се увеличават, много компании непрекъснато се стремят към нови стратегии, за да задоволят своите клиенти. Със сигурност това е така, защото удовлетвореността на клиентите е основният определящ фактор за успеха на всеки бизнес.

Туристическата индустрия е сектор с интензивно използване на услуги; по този начин свързаните с туризма компании винаги прилагат нови стратегии, за да отговорят на нуждите и изискванията на туристите. Сближаването на преносимите технологични устройства и интернет свързаността позволява
туристите да консумират медийно съдържание универсално и по всяко време.

В тази светлина, туризмът практиците в туризма постоянно използват ИКТ в своя полза. Действително, могат да се видят доказателства от случаите на използване на носимите технологии „Google Glass“, които се прилагат в областта на пътуванията и туризма.

Както е представено в матрицата по-горе, носимите устройства предлагат високи функционалности, които могат да се очакват в туризма и имат са били изпробвани. Въпреки това фокусът по-долу е изграден върху някои избрани случаи на използване в различни сегменти на туризма.

Технологични устройства – таблети, смарт часовници и смартфони при пътуване със самолет.

Характерът на сектора на въздушните пътувания е свързан с високо ниво на процесите между пътниците и авиокомпаниите. За да се справят с тези предизвикателства, авиокомпаниите се налага да приемат алтернативни подходи за управление на трафика на своите клиенти.

Няколко случая на използване на Google Glass в авиационния сектор са забелязани в рамките на програмата за изследователи. Върджин Атлантик Airlines на летище Хийтроу, Лондон, е използвал Google Glass, за да предостави най-добрите услуги на своите клиентите си в началото на 2014 г.

Очилата позволяват на авиокомпания Virgin Atlantic Airlines да предлага навременна информация относно местните времето и езикови преводи на своите клиенти. По подобен начин летището в Копенхаген също е приело използването на Google Glass за своите операции.

Носимото устройство устройство помага на пътниците да отговорят на въпроси, свързани с пътуването им до летището, като по този начин намалява опашките от пътници на летището.

Всъщност интелигентното стъкло дава възможност и за отчитане на общото използване на летищните съоръжения. Например, стъклото се използва за документиране на състоянието на зоната на изхода за заминаване чрез снимки и видеоклипове след използване от персонала на всяка авиокомпания.

По този начин то улеснява отчитането на непочистените работни места на летището. Освен това служителите на летището в Копенхаген съобщават, че използването на Google Glass им позволява да намалят количеството хартия работа, като по този начин повишава ефективността на езиковите преводи.

То също така предоставя информация за ползване, като например за изходите, багаж и полет на клиентите. Използването на Google Glass на летищата облекчава стреса на пътниците и осигурява информация за закъсняващи полети, закъснения на трафика по пътя към летището, местоположение на багажа и чекиране.

Друг случай на използване на Google Glass в авиационния сектор може да се илюстрира с авиокомпанията Spring Airlines, базиран в Китай нискотарифен превозвач (Spring Airlines), който пръв използва стъкло на борда на самолета, за да подобри обслужването на клиентите.

Стюардесите на авиокомпанията разполагат с Google Glass, които им помагат да идентифицират конкретни пътници, които са направили поръчки за храна и напитки. Освен това летището в Единбург е съобщава, че е второто летище в Обединеното кралство, което е възприело носимите технологии.

Очилата улесняват и осигуряват на пътниците информация за полетите в реално време, помага за превода на документи на чужд език и улеснява отговорите на общи въпроси за летището. Няколко големи предимства предлагани от Google Glass са идентифицирани от авиокомпаниите и летищата и има още потенциал за използване в други области като операции, обслужване на клиенти, сигурност и имиграция в сектора на въздушния транспорт.

Резервации и настаняване с таблети, смарт часовници и смартфони

Хотелиерството е друг сектор, който приема и използваGoogle Glass. Пилотната програма на Starwood Hotels, която първоначално беше въведена, за да позволи на гостите да разменят физическите ключове за виртуални ключове, улесняващи гостите да използват своите смартфони, е светкавична.

Starwood Hotels е въвела приложението Starwood Preferred Guest (SPG) за Google Glass (Nelson, 2014 г.). Starwood Hotels’ SPG app дава възможност на гостите да получат указания за пътя до хотела и да изследват и споделят образа на хотела с приятели.

Освен това гостите имат достъп до своите резервации на стаи, салда от звездни точки и предстоящи
събития. Други примери за използване на Google Glass в хотелиерството могат да се видят в хотел ACME. Пътуващите, които са любопитни за Google Glass, имат възможност да го изпробват в хотела.

Гостите са им се дава възможност да наемат Google Glass допълнително за период от три часа, за да изследват своите заобикалящата ги среда.

Туристически пътеводител

Както и при други преносими устройства, Google Glass може да разяснява туристически преживявания. То дава възможност на туристите да изпълняват множество задачи чрез предоставянето и облекчава ограниченията за достъп до преживявания.

Докато изследват дестинацията, туристите могат да отговарят на съобщения, да получават местни туристически карти и други необходима информация, докато шофират. Всъщност, както отбелязва Fowler (2015), личните технологии са посредници между потребителите и артефактите.

Технологиите се появяват в хората и света и това променя човешките. Въз основа на множеството приложения и функции в Google Glass, които позволяват възможност за туристите да преживяват технологиите, без те да се намесват в любимите им дейности е достатъчно разумно да се смята, че стъклото може да се използва за туристически преживявания.

Тези включват когнитивни дейности, като например изследване на средата, извличане на информация, правене на снимки и видеоклипове, и споделяне на цялостните им преживявания в дадена дестинация. В крайна сметка Google Glass служи като туристически пътеводител за туристите.

Интерактивните и контекстно ориентирани туристически пътеводители разказват на потребителите това, което трябва да знаят за района около тях. Пътеводителят може да се използва напълно офлайн с помощта на GPS, който задейства аудиоклипове, които се възпроизвеждат автоматично, когато туристите се доближат до различните точки на интерес в дестинацията.

Смарт часовници в туризма

Приемането и употребата на носими устройства в туристическия сектор изглежда показват повишен интерес. Ясно е, че спекулациите относно приложението на смарт часовниците в туризма за обекти на ЮНЕСКО, като Рилския манастир, очевидно изплуват на повърхността.

Секторът на хотелиерството и ресторантьорството в туристическата индустрия винаги е бил свързан с високоинтензивен труд което често води до дълги работни часове, дълго чакане на клиентите и др. Разбира се, с тези носещи се технологични устройства, услугите, предоставяни на клиентите, ще бъдат ускорени.

Смарт часовници предоставят на гостите по-интелигентни решения. Автоматизираното регистриране на рецепцията, клавишите с гласови команди за достъп до стаите, възможност за достъп до актуализациите на фолиата на акаунта, които включват подробности за всеки предстоящ престой, както и натрупаните точки за програмата за лоялност на гостите на хотела ще облекчат работата и ще предоставят на гостите по-добри качество на обслужването.

Освен това гостите могат да контролират моделите си на харчене, тъй като могат активно да проследяват
своите фолиа, без да се свързват с ръководството. Докато от страна на доставчика се очаква високо ниво на ефективност на процесите и процедурите за предоставяне на услуги и ще се постигне синергичен ефект.

Въпреки това, както и при другите технологии, организациите често се сблъскват със задачата да оценят разходите за инвестициите и ползите, които технологията ще донесе на организацията. Секторът на хотелиерството е много конкурентен и търсенето на ценно преживяване от страна на клиентите непрекъснато нараства.

Ето защо вземането на такива технологии ще повиши резултатите от дейността и също така ще разясни преживяването на клиентите. Въпреки това, едно от предизвикателствата, което трябва да се вземе предвид, е нивото на икономическа ефективност за туристическите организации.

Атракциите придобиха нов живот, тъй като през последните години демографската промяна в туризма и признаването на обекти на световното културно наследство се отрази повечето традиционни туристически атракции, като например музеите. Наблюдава се значителен спад в участието на музеите и художествените галерии от страна на по-младото поколение на възраст между 18 и 24 години.

Това се дължи на конкуренцията за аудитория между изобразителното изкуство, видеоигрите, филмите и другите развлечения в рамките на разнообразното население в Европа и САЩ. Художествените галерии и музеите са ценни институции и центрове на културното наследство. Затова използването на носими устройства може да вдъхне нов живот на музеите и галериите чрез прилагане на аудиокоманди за самообслужване.

Използването на носими устройства в този контекст може да бъде за достъп контрол, отбелязване, информация и аудиогид. В транспортния сектор носимите устройства показват висок потенциал за ускоряване на процесите.

Повечето пътници винаги бързат да се качат на борда на самолета и да седнат на мястото си за отпътуване. Това е причината, поради която повечето авиокомпании се възползват от предимствата на интелигентните технологии, като въвеждат мобилни бордни карти и мобилни чекиране, при които клиентите използват своите мобилни телефони.

Но определено носимите устройства променят ролята на играта. Тъй като все повече авиокомпании приемат носими устройства за качване на борда на самолета, регистрация и проследяване на багажа,
опасенията за сигурността и неприкосновеността на личния живот се превръщат в още една заплаха и повод за загриженост.

Данните предвиждат, че летищата властите най-вероятно ще използват носими устройства за проверка на сигурността както на пътниците, така и на багажа. Използването на носими технологични устройства проправя пътя към революция в туристическата индустрия, като по този начин създава добавена стойност както за доставчиците, така и за потребителите.

Може да се види, че носимите устройства са изместили интернет от мобилните киберпространството, за да се превърне в носим върху тялото. Благодарение на тази носима мрежа туристите могат да получат необходимите информация, да общуват, да споделят опит, да разрешават редица проблеми, които се срещат по време на пътуване, и да създават своя собствена стойност без никаква физическа активност.

Носимите устройства ще ще превърнат потребителите от туристи в изследователи. В допълнение към времето, мястото, контекста и персонализацията за офертите и преживяванията на туристите, носимата мрежа със сигурност ще даде възможност на туристите да преконструират своите преживявания за да разгледат и обекти на ЮНЕСКО в списъка на Световното природно и културно наследство.

Това означава, че с гласова команда туристите могат да програмират поредица от дейности за определен период от време и на определено място, без да се нуждаят от съдействие от страна на туристическия доставчик.

Следователно, с появата на носимите устройства тенденцията показва по-нататъшно дезинтерминиране, при което туристите ще бъдат вземат връх над целия процес на предоставяне на услуги. В резултат на това новото лице на туризма ще бъде фокусирано върху оптимизирането на „персонализираните преживявания“ от страна на потребителите.

В действителност, широка гама от възможни приложения на носимите устройства се отваря за туристическата индустрия, както от страна на доставчиците, така и от страна на от страна на доставчиците, така и от страна на потребителите.

Очаква се обаче, че поради интерактивността, интимността и повсеместното разпространение на устройствата, доставчиците на туристически услуги ще се възползват от естеството на тези устройства и ще открият възможности за предоставяне на персонализирани, подобрени, автоматизирани и нови преживявания за туристите.

Но основното предизвикателство, което трябва да се разгледа, е неприкосновеността на личния живот и сигурността. Използването на носими устройства в туризма поражда сериозни опасения по отношение на неприкосновеността на личния живот и сигурността и световното природно наследство в България.

Тъй като туристите могат да се чекират с „гласови команди“ и да имат достъп до актуална информация за своите акаунти в хотел например, това означава, че те имат достъп до портала за данни на хотела. Поради това те биха могли да да се изкушат да получат достъп до неоторизирани данни на заведението, за да задоволят любопитството си на изследователи.